doktor-2

MUDr. Jarolím Šutka

Lekár špecialista v obore:
Gastroenterológia

Vzdelanie:

1992: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
1995: atestácia z interného lekárstva I. stupňa
1999: atestácia z gastroenterológie

Zamestnanie:

1992 – 1997: IV. interná klinika LFUK, NsP Staré Mesto, Bratislava
1997 – doteraz: Gastroenterologická klinika SZU, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
2002 – 2005: primár Oddelenia liečebnej výživy, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
2005 – 2011: primár Gastroentero-Hepatologického centra THALION, Bratislava
2011 – 2016: Národný onkologický ústav, Bratislava

Licencia:

2005 – licencia na výkon odborného zástupcu v odbore gastroenterológia

Vedecká činnosť:

2002 – 2007: Národný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku – spoluriešiteľ
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV-0239-06):
2006 - 2010: Prospektívne sledovanie slizničných zmien v tenkom čreve kapsulovou enteroskopiou u pacientov s Crohnovou chorobou liečených infliximabom – spoluriešiteľ

Som členom spoločností:
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Predseda pracovnej skupiny pre enterálnu a parenterálmu liečbu pri SGS
Člen pracovnej skupiny pre IBD pri SGS
Slovenská lekárska komora