Dr Tedla

MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Lekár špecialista v obore:
Otorinolaryngológia

Vzdelanie:

1999: Ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
2002: Atestácia 1. stupňa z otolaryngológie, SZU Bratislava
2005: Špecializačná skúške z otolaryngológie , SZU Bratislava
2011: Head and Neck Fellowship, Coventry, Veľká Británia
2010: Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; pridelený titul PhD.

Odborná prax:

1999 – 2004: sekundárny lekár, ORL klinika FN, LFUK, SZU, Bratislava
2004 – súčasnosť: odborný asistent LFUK, ORL klinika FN, LFUK, SZU, Bratislava
2009 – 2009: Trust Fellow, Sheffield Teaching Hospital, Veľká Británia
2010 - 2011: Post CCT Clinical Fellow in Head and Neck Surgery, Coventry, Veľká Británia
2012- 2015: Consultant ENT Surgeon, Coventry, Veľká Británia
2015 - súčasnosť: ORL klinika FN, LFUK, SZU, Bratislava

Vedecká činnosť::

2002 počas študijného pobytu na ORL klinike v Pittsburghu výskumný asistent v laboratóriu základného ORL výskumu v Hillmann Cancer Centre, výskum prítomnosti HPV 16 a 18 v patogenéze bazaloidného skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku, supervízor Robert Ferris MD, PhD
2003-2004 koinvestigátor v klinickej štúdii č. A0661078- multicentrickej randomizovanej dvojito zaslepenej, dvojito maskovanej štúdii porovnávajúcej azithromycin SR a levofloxacin v liečbe akútnej bakteriálnej maxilárnej sinusitídy u dospelých, investigátor prof. MUDr. Milan Profant CSc.
2004-2009 doktorandské štúdium na tému Diagnostika a liečba porúch prehĺtania

Publikačná činnosť:

Zelenik K, Matousek P, Tedla M, Syrovatka J, Kominek P.: Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors? Gastroenterol Res Pract. 2013; Epub 2013 Jan 17. Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M, Paulovicova E, Kantarova D.: Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and 2 in bronchoalveolar lavage fluid in pulmonary sarcoidosis. Respirology. 2013 Apr;18(3):455-62. Al Maqbali T, Tedla M, Weickert MO, Mehanna H.:Malignancy risk analysis in patients with inadequate fine needle aspiration cytology (FNAC) of the thyroid. PLoS One. 2012, Epub 2012 Nov 19. Tedla, M, Valach, M, Carrau, RL et al: Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles, Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Jul 8. [Epub ahead of print] Tedla M., Profant M., Doležal P.: Management of patients with dysphagia at the ENT dpts. in the Czech republic and Slovakia. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/ , 57, 2008, š.1, pp. 31-35. Tedla, M., Hanzelová, J., Profant, M.: Head and Neck Basaloid variant of squamos cell carcinoma: A series of 20 cases in the period 2004-2007. Congess of ELS, Barcelona, 28.- 30. 5. 2008, Abstract book Gross, R.D., Tedla, M., Ross, S.B.:Breathing- Swallowing Pattern in Tracheostomy v.s. Controls, AAO Annual Meeting Washington DC, 09/2007 Tedla, M., Rossi, M.J., Roehm, P., Gooding, W, Myers, E.N., Ferris, R.L.: Outcomes of Patients with Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Comparative study of 62 Cases and 186 matched controls. European archives of Oto Rhino Laryngology and Head and Neck Volume 364, Supplement 1, June 2007 S38

Zahraničná spolupráca:

1995 letná stáž v miestnej všeobecnej nemocnici v Wakaw, Saskatchewan, Kanada v trvaní 3 týždňov
1997 letná stáž v miestnej všeobecnej nemocnici v Wakaw, Saskatchewan, Kanada v trvaní 5 týždňov
1998 letná stáž v Hospital Universitario v Monterrey, NL, Mexiko v trvaní 4 týžňov
2000 absolvent Salzburských seminárov, ENT študijný pobyt v trvaní 3 mesiacov na ORL klinike University of Pittsburgh, USA
1999-2005 absolvent a spoluorganizátor viacerých odborných kongresov a kurzov
2005- 2006 pracovný pobyt v trvaní 5 mesiacov na ORL klinike University of Pittsburgh, USA, zameranie na diagnostiku a terapiu pacientov s poruchou hltacieho aktu, supervízor assoc. profesor Ricardo Carrau M.D.
2007 pracovný pobyt na ORL klinike v Newcastli, Veľká Británia, 1 týždeň
2008 pracovný pobyt na ORL klinike v Londýne, Veľká Británia, 1 týždeň
2010 disekčný kurz mikrovaskulárnej anastomózy, Glasgow,
2010 disekčný kurz Head and Neck Masters, Coventry, Veľká Británia
2010 Head and Neck Dissection Course, Kodaň, Dánsko
2010 disekčný kurz Facial plastic surgery, Londýn, Veľká Británia

Ocenenia:

2012: Najlepšia publikácia roka Tedla, M., Valach, M., Carrau, R. L., Varga, I., Profant, M., Mráz P., Weismann, P.: Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles, Eur Arch Otorinolaryngol (2012) 269, 953- 958
2010: Pálfiho srdce Ocenenie primátora mesta Malacky za prínos vo vede 2010

Som členom spoločností:

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, člen výboru laryngologickej sekcie, člen rinologickej sekcie
Slovenská lekárska komora
GMC - Anglická lekárska komora
BAETS - Britská asociácia endokrinochirurgov a chirurgov štítnej žľazy
ESSD - Európska spoločnosť pre poruchy prehĺtania
BLA - British laryngeal association