doktor-1

MUDr. Miroslav Tomáš

Lekár špecialista v obore:
Chirurgia

Vzdelanie:

2011: Ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
2016: Atestácia I. a II. stupňa zo všeobecnej chirurgie, Katedra chirurgie SZU, Bratislava
2016: Lekárska Fakulta Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava. Prebiehajúca obhajoba dizertačnej práce na tému „Cievne rekonštrukcie pri resekciách pankreasu“ v odbore všeobecná chirurgia

Odborná prax:

2009-2011: I. Chirurgická klinika LFUK a UNB, pracovisko - Staré mesto. Diplomová práca: „Kuratívne resekcie karcinómu hlavy pankreasu“.
2011 - trvá: lekár Kliniky chirurgickej onkológie LF SZU, Národný onkologický ústav, Bratislava
2013 - 2015: „Parenterálna výživa u chirurgického pacienta“ Národné edukačné centrum pri NOÚ, worskhop - odborný lektor.

Vedecká činnosť:

2015 – trvá: koinvestigátor v klinickej štúdii „RELY study “ - multicentrická randomizovaná kontrolovaná štúdia v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Carla Gustava Carusa, Klinika chirurgickej onkológie, Drážďany, Nemecko

Publikačná a prednášková činnosť:

Tomáš M., Dolník J., Pinďák D., Duchoň R., Šucha R., Pechan J. (Jasná 2013) ; Chirurgická liečba karcinómu pankreasu za hranicami tradičných limitov ; IX.ročník Dni mladých onkológov

Karaba M., Tomáš M., Benca J., Pechan J. (Plzeň 2013) ; Vplyv neoadjuvantnej liečby na chirurgický výkon karcinómu prsníka ; 40. česko-slovenský chirurgický kongres s medzinárodní účastí, 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreasu

Tomáš M., Šucha R., Dolník J., Duchoň R., Jurík M., Pavlendová J., Pinďák D., Pechan J. (Seč u Chrudimi 2014) ; Pooperačná pankreatická fistula po resekciách pankreasu ; XIV. Dny mladych chirurgu prof.MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

Dolník J., Pinďák D., Tomáš M., Duchoň R., Šucha R., Pechan J.; (Žilina 2014) ; Komplikácie po resekciách pankreasu; XXXIII. Stredoslovenské chirurgické dni

Tomáš M. Parenterálna výživa u chirurgického pacienta; XXIV. Konferencia SSPEV – Dni enterálnej a parenterálnej výživy, Martin

Duchoň R., Pinďák D., Pavlendová J., Dolník J., Šucha R., Tomáš M., Pechan J. Malignant rectal melanoma - a rare case study and literature review, Gastroenterologie a hepatologie, 4/2014, Vol 68., No. 2, ISSN 1804-803X

Dolník J., Pinďák D., Tomáš M., Duchoň R., Šucha R., Pavlendová J., Pechan J. Chirurgická liečba karcinómu pankreasu, Gastroenterológie pre prax, 12/2014

Záhorec P., Tomáš M., Červenková D., Boháč M., Koller J. Mezenchymálne kmeňové bunky ako možná terapia hypertrofických jaziev – literárny prehľad. Biomedicínsky výskum II. Zborník vedeckých prác (Bratislava 2014).

Tomáš M., Pavlendová J., Dolník J., Pinďák D.,, Duchoň R., Pechan J.: Aktuálne trendy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu. Onkológia, Vol 10., č. 2, 2015

Bernadič M., Tomáš M.: Rekonštrukcia cievneho riečiska pri pokročilých onkochirurgických výkonoch. In Princípy chirurgie. Bratislava: SAP, 2016, s. 924-935. ISBN 8588006534269


Zahraničná spolupráca:

Univerzitná nemocnica Carla Gustava Carusa, Klinika chirurgickej onkológie, Drážďany, Nemecko – koinvestigátor klinickej štúdie

Som členom spoločností:

Slovenský chirurgická spoločnosť
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Spoločnosť pre paliatívnu medicínu